Ομάδα Ελέγχου θα περνάει «από κόσκινο» τα οικονομικά των νοσοκομείων

Από κόσκινο θα περνάει τα οικονομικά των νοσοκομείων και των ΥΠΕ το υπουργείο Υγείας με τη σύσταση νέας Ομάδας Ελέγχου.

Όπως αναφέρεται σε σχετική απόφαση του αρμόδιου υπουργείου, που αναρτήθηκε στη Διαύγεια τα μέλη της Ομάδας θα είναι 13 και το κύριο αντικείμενο τους θα είναι μεταξύ άλλων να ελέγχουν τους προϋπολογισμούς των νοσηλευτικών ιδρυμάτων και των ΥΠΕ ώστε να γίνεται καλύτερη κατανομή των κονδυλίων.

Συντονίστρια της Ομάδας Εργασίας ορίζεται η Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδιρίδη.

Ο υπουργός Υγείας Μιχάλης Χρυσοχοΐδης εδώ και καιρό ήθελε να θέσει υπό αυστηρή εποπτεία τα οικονομικά των νοσοκομείων και των ΥΠΕ, ώστε οι προϋπολογισμοί να κατανέμονται με βάση τις πραγματικές ανάγκες και να μην απαιτείται κάθε φορά στο τέλος του χρόνου η καταβολή επιπρόσθετων κονδυλίων για τη λειτουργία τους

Αναλυτικότερα τα μέλη της Ομάδας Εργασίας είναι τα εξής:
1. ΒΙΛΔΙΡΙΔΗ ΛΙΛΙΑΝ ΒΕΝΕΤΙΑ, Γενική Γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας.

 1. ΚΑΤΟΣΤΑΡΑ ΝΙΚΗ, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης της 1ης Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.
 2. ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου.
 3. ΠΑΡΑΣΧΟΥ ΣΟΦΙΑ, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας.
 4. ΒΑΚΑΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΑ, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης της 4ης Υγειονομικής Περιφέρειας Μακεδονίας και Θράκης.
 5. ΠΑΤΗΛΑ ΕΦΗ, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.
 6. ΚΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας.
 7. ΚΟΥΤΑΝΤΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οικονομικής Οργάνωσης και Υποστήριξης της 7ης Υγειονομικής Περιφέρειας Κρήτης.
 8. ΝΟΜΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Οικονομολόγος Υγείας, Συνεργάτης του Γραφείου της Γενικής Γραμματέως Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
 9. ΠΟΛΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Στέλεχος του Τμήματος Οικονομικής Οργάνωσης και Προϋπολογισμού Φορέων Υπηρεσιών Υγείας της Διεύθυνσης Οικονομικής Εποπτείας Φορέων Γενικής Κυβέρνησης του Υπουργείου Υγείας.
 10. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, Διευθυντής Οικονομικής Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης του Κέντρου Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών.
 11. ΝΙΦΟΡΑ ΧΡΥΣΑΝΘΗ, Προϊσταμένη Προϋπολογισμού του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας.
 12. ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Οικονομολόγος, Αντιπρόεδρος της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας.

Η νέα ομάδα ελέγχου

Έργο της Ομάδας Εργασίας βάση της σχετικής απόφασης, είναι η εξέταση των θεμάτων οικονομικής φύσεως των Νοσοκομείων και των Υγειονομικών Περιφερειών (Υ.Πε.) και η σύνταξη σχετικών προτάσεων / εκθέσεων.

Ειδικότερα, η Ομάδα Εργασίας εξετάζει τα εξής ζητήματα:

α) την κατανομή του υπολοίπου πιστώσεων λοιπών εξόδων του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους των Νοσοκομείων, καθώς και οποιασδήποτε αύξησης πιστώσεων προέλθει από το Υπουργείο Οικονομικών για το τρέχον έτος, με βάση λειτουργικούς, οικονομικούς και ποιοτικούς δείκτες,

β) την υποβολή πρότασης κατανομής προϋπολογισμού του Οικονομικού Έτους 2024 των Νοσοκομείων και των Υ.Πε.

Για την επίτευξη του έργου της, η Ομάδα Εργασίας δύναται να αιτείται την υποβολή αναφορών, στοιχείων και εκθέσεων από όλες τις Διευθύνσεις και τα Τμήματα του Υπουργείου Υγείας ή και από άλλους Φορείς, όπου απαιτείται, είτε ηλεκτρονικά είτε εγγράφως.

Έδρα της Ομάδας Εργασίας ορίζεται το Υπουργείο Υγείας.

Η Ομάδα Εργασίας θα συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα, με φυσική παρουσία στο Υπουργείο ή και μέσω τηλεδιασκέψεων.

Στις συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας δύναται να καλούνται στελέχη του Υπουργείου Υγείας, των Εποπτευόμενων Φορέων του, άλλων Φορέων, καθώς και επιστήμονες ή εμπειρογνώμονες που κρίνεται αναγκαίο λόγω συνάφειας με το έργο της Ομάδας Εργασίας να συμμετέχουν, προκειμένου να παρέχουν υποστήριξη σε εξειδικευμένα ζητήματα που τυχόν προκύψουν.

Στα μέλη της Ομάδας Εργασίας δεν καταβάλλεται αμοιβή ή αποζημίωση.

Η θητεία της Ομάδας Εργασίας λήγει με την ολοκλήρωση του έργου της, με καταληκτική ημερομηνία την 31η Δεκεμβρίου 2024.

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις