Randstad ξενοδοχεία – τουρισμός: Αύξηση μισθού έως 20% από τις επιχειρήσεις για να προσελκύσουν εργαζόμενους

Εννέα στις δέκα επιχειρήσεις στους τομείς των ξενοδοχείων και τουρισμού (88%), σχεδιάζουν αυξήσεις εντός του έτους, που σε αρκετές περιπτώσεις μπορεί να φτάσουν έως το 20%, ώστε να προσελκύσουν εργαζόμενους.

Έρευνα της Ranstad αναδεικνύει την επιθυμία για βελτίωση των αποδοχών (76%) συνολικά στον κλάδο, αλλά ταυτόχρονα και τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις να βρουν εργαζόμενους που θα δεσμευτούν να εργάζονται γι’ αυτές (82%). Παράλληλα αναδεικνύεται και το γνωστό πρόβλημα της προσέλκυσης ταλέντων (80%), καθώς διαπιστώνεται έλλειψη (72%). Η έρευνα διεξήχθη εν μέσω θερινής τουριστικής περιόδου, το δίμηνο Ιουνίου – Ιουλίου και ουσιαστικά αποτυπώνει την εικόνα της συγκεκριμένης αγοράς εργασίας. Όπως φαίνεται, τα κενά των επιχειρήσεων δεν καλύφθηκαν σε ανθρώπινο δυναμικό. Είναι χαρακτηριστικό ότι για προσωρινές θέσεις εργασίας το 12% των συμμετεχόντων στην έρευνα αποκάλυψε ότι υπάρχουν πάνω από 50 κενά, στην επιχείρησή του. Ακόμα χειρότερα, για μόνιμες θέσεις απασχόλησης, σχεδόν ο ένας στους πέντε (18%), παραδέχτηκε ότι στην επιχείρηση που εργάζεται υπάρχουν περισσότερα από 100 κενά σε ανθρώπινο δυναμικό.

Αναλύοντας περισσότερο την έρευνα της Ranstad διαπιστώνεται ότι οι εταιρίες ψάχνουν να βρουν εργαζόμενους κυρίως στον κλάδο των operations (56%), αλλά και των πωλήσεων (44%). Υπάρχουν όμως σημαντικά κενά και στους τομείς της τεχνολογίας / ΙΤ (38%), όπως επίσης και στη λογιστική και στα οικονομικά (38%). Αντίστοιχα, οι μεγαλύτερες δυσκολίες στην εύρεση ταλέντων εστιάζονται στις πωλήσεις (86%) και στο digital marketing (75%).

Το κυριότερο εμπόδιο που παρατηρείται στη διαδικασία πρόσληψης είναι ότι οι επιχειρήσεις διαπιστώνουν από την πλευρά των υποψηφίων εργαζομένων,  μη ρεαλιστικές μισθολογικές προσδοκίες (90%). Ουσιαστικά, παρατηρείται χάσμα ανάμεσα στις αποδοχές που είναι διατεθειμένες να καταβάλλουν οι επιχειρήσεις και σε εκείνες που ζητούν οι εργαζόμενοι. Αυτός είναι και ένας βασικός λόγος που οι επιχειρήσεις επιλέγουν την προοπτική της αύξησης των αποδοχών, που μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να φτάσει στα επίπεδα 16 – 20%.

Παράλληλα οι επιχειρήσεις διαπιστώνουν σε σημαντικό ποσοστό (68%) ότι οι εργαζόμενοι που προσελκύονται, έχουν μηδενική ή περιορισμένη εργασιακή εμπειρία στο συγκεκριμένο κλάδο. Σε κάποιες περιπτώσεις (58%), καταγράφεται  έλλειψη του απαιτούμενου χρόνου εργασιακής εμπειρίας, καθώς και απουσία των κατάλληλων δεξιοτήτων (52%),  που χρειάζονται για ορισμένες θέσεις εργασίας.

Στο ενδεχόμενο ύφεσης, οι επιχειρήσεις σε ένα σημαντικό ποσοστό (50%), δηλώνουν ότι θα επανεκτιμήσουν τις ανάγκες του εργατικού δυναμικού ή θα τροποποιήσουν το οργανόγραμμά τους. Το 44% των ερωτηθέντων, απάντησε ότι προτίθεται να αναπτύξει τις δεξιότητες των εργαζομένων, το 42% θα προβεί σε αύξηση τιμών και το 40% σε μείωση εξόδων λειτουργίας. Εντύπωση προκαλεί πάντως ότι μόλις το 6% δηλώνει ευθέως ότι θα πραγματοποιήσει  μείωση αποδοχών, σε περίπτωση ύφεσης.

Πάντως, στις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν και να διαχειριστούν οι επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού και τα ξενοδοχεία κατά τη φετινή χρονιά, η πρώτη θέση (64%) ανήκει στο συνολικό εργατικό κόστος, αμοιβές και παροχές. Ακολουθούν με 54% το υψηλό ενεργειακό κόστος και η αντιμετώπιση του εξίσου υψηλού κόστους του επιχειρείν. Την πεντάδα συμπληρώνουν οι απροσδόκητες δαπάνες (36%) και η διασφάλιση της παραγωγικότητας (34%).

Η εκτίμηση που υπάρχει, σε σχέση με τη συνολική πορεία του κλάδου, είναι θετική. Το 40% των ερωτηθέντων, θεωρεί ότι ο όγκος των πωλήσεων στην επιχείρησή τους, θα αυξηθεί. Μάλιστα, ένας στους πέντε απάντησαν ότι αναμένεται αύξηση πάνω από 15% στις πωλήσεις.

Η έρευνα HR Trends για τον κλάδο του τουρισμού και των ξενοδοχείων ανέλυσε δεδομένα τα οποία προέρχονται από 66 στελέχη ελληνικών επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στο συγκεκριμένο τομέα.

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις