ΤΑΥΦΕ & ΤΕΑΥΦΕ: Νέα σελίδα στη συνεργασία των δύο Ασφαλιστικών Ταμείων

Σε πολύ θετικό κλίμα πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 1 Νοεμβρίου 2023 η συνάντηση των ΔΣ των δύο Ασφαλιστικών Ταμείων στον κλάδο του Φαρμάκου, του ΤΕΑΥΦΕ (επικουρική σύνταξη) και του ΤΑΥΦΕ (εφάπαξ παροχή).

Στη συνάντηση συμμετείχαν από την πλευρά του ΤΕΑΥΦΕ ΝΠΙΔ οι
κ. Ελευθέριος Ντούμας, Πρόεδρος του ΔΣ,
Κωνσταντίνος Τσίνας, Αντιπρόεδρος του ΔΣ,
και τα Μέλη
Βασίλειος Καραχισαρίδης,
Νικόλαος Φιλόπουλος,
Παναγιώτης Δρακόπουλος,
Δημήτριος Τσιαπής και
Δημήτριος Ανδριανόπουλος.

Από την πλευρά του ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ συμμετείχαν οι
κ. Σπυρίδων Κουκάκης, Πρόεδρος του ΔΣ,
Χρήστος Λάζαρης, Γενικός Γραμματέας
και το Μέλος Άννα Χίου.

Επίσης, παρέστη και ο ιδρυτής των δύο Ταμείων, Εντεταλμένος Σύμβουλος Διοίκησης του ΤΑΥΦΕ ΝΠΙΔ και επίτιμος Πρόεδρος του ΤΕΑΥΦΕ ΝΠΔΔ, κ. Γεράσιμος Κονιδάρης, με όλους τους παρευρισκόμενους να εξάρουν τη διαχρονική συμβολή του και τον πρωταγωνιστικό ρόλο του στην ίδρυση και λειτουργία των δύο Ταμείων.

Οι συμμετέχοντες εξέφρασαν τη βούλησή τους για ουσιαστική και σε νέα βάση επικοινωνία μεταξύ των Διοικητικών Συμβουλίων και των υπηρεσιών, με ειλικρινή και ουσιαστική συνεργασία. Επισημάνθηκε ιδιαίτερα ότι οι ρόλοι των δύο διοικήσεων είναι διακριτοί, τα προβλήματα, όμως, των ασφαλισμένων είναι κοινά και χρήζουν πραγματικής, ουσιαστικής και κοινής αντιμετώπισης.

Από αριστερά, Χρήστος Λάζαρης, Γενικός Γραμματέας ΔΣ ΤΑΥΦΕ, Δημήτρης Τσιαπής, Μέλος ΔΣ ΤΕΑΥΦΕ, Γεράσιμος Κονιδάρης, Εντεταλμένος Σύμβουλος Διοίκησης ΤΑΥΦΕ και επίτιμος Πρόεδρος ΤΕΑΥΦΕ ΝΠΔΔ, Άννα Χίου, Μέλος ΔΣ ΤΑΥΦΕ, Νικόλαος Φιλόπουλος, Μέλος ΔΣ ΤΕΑΥΦΕ, Ελευθέριος Ντούμας, Πρόεδρος ΔΣ ΤΕΑΥΦΕ, Σπυρίδων Κουκάκης, Πρόεδρος ΔΣ ΤΑΥΦΕ, Κωνσταντίνος Τσίνας, Αντιπρόεδρος ΔΣ ΤΕΑΥΦΕ, Βασίλειος Καραχισαρίδης, Μέλος ΔΣ ΤΕΑΥΦΕ, Παναγιώτης Δρακόπουλος, Μέλος ΔΣ ΤΕΑΥΦΕ και Δημήτριος Ανδριανόπουλος, Μέλος ΔΣ ΤΕΑΥΦΕ

Στο πλαίσιο αυτό, οι υπηρεσίες θα αναπτύξουν ένα πλαίσιο συνεργασίας, αρχικά σε καθημερινά θέματα λειτουργίας, αλληλοενημέρωσης και συνδρομής σε ανακύπτοντα ζητήματα και μεσοπρόθεσμα η συνεργασία θα επεκταθεί στο κοινό φυσικό αρχείο του ΤΕΑΥΦΕ ΝΠΔΔ, το οποίο θα πρέπει άμεσα να ψηφιοποιηθεί, προκειμένου αφενός να διασωθεί και αφετέρου να καταστεί εύχρηστο και λειτουργικό.

Από την πλευρά του ο κ. Κονιδάρης ευχαρίστησε τους παρευρισκόμενους για την ευκαιρία που του δόθηκε να βρεθεί κοντά στα δύο ΔΣ και τόνισε την ανάγκη και οι δύο φορείς να παλέψουν για το αυτονόητο.

Υπογράμμισε ότι «η συνεργασία των δύο Ταμείων είναι υποχρεωτική προς όφελος των ασφαλισμένων μελών. Τα δύο Ταμεία», όπως είπε, «αποτελούν θεσμούς, οι οποίοι θα πρέπει να υπηρετούνται με ευλάβεια. Πολλές φορές τα πρόσωπα που διοικούν ταυτίζονται με τους θεσμούς, δημιουργώντας έτσι προβλήματα ουσίας και αντικειμενικά».

Επίσης, ο κ. Κονιδάρης σημείωσε ότι «η κοινωνική αυτοδιαχείριση, την οποία υπηρετούν τα δύο Διοικητικά Συμβούλια είναι μία υπόθεση δύσκολη, που χρειάζεται αυτοπειθαρχία. Κεντρικός στόχος και των δύο διοικήσεων θα πρέπει να είναι η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων των δύο Ταμείων και η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης τους, τόσο σε ό,τι αφορά την εξυπηρέτησή τους, όσο και σε σχέση με τις παροχές που θα λάβουν».

Τέλος, ο κ. Κονιδάρης επισήμανε με νόημα ότι «θα πρέπει να δοθεί έμφαση στην εταιρική διακυβέρνηση, τη διαφάνεια και την εξωτερίκευση όλων των λειτουργιών και των δύο φορέων, γιατί αυτός είναι ο δρόμος προς την εμπιστοσύνη των ασφαλισμένων».

Στο κλείσιμο της συνάντησης οι επικεφαλής των δύο ΔΣ, Ελευθέριος Ντούμας εκ μέρους του ΤΕΑΥΦΕ και Σπυρίδων Κουκάκης εκ μέρους του ΤΑΥΦΕ, δεσμεύτηκαν να δώσουν σαφείς οδηγίες στις υπηρεσίες των δύο Ταμείων για συνεργασία με αμοιβαίο όφελος, ενώ όρισαν και την επόμενη συνάντηση των δύο ΔΣ, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 2023.

Γραμματεία Τύπου & Επικοινωνιών

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις