Βαρτζόπουλος: Θα δημιουργηθεί Εθνικό Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας

Τους βασικούς άξονες αναδιάρθρωσης του συστήματος οργάνωσης και διοίκησης των υπηρεσιών ψυχικής υγείας, που θα περιλαμβάνονται σε σχέδιο νόμου που θα κατατεθεί άμεσα στη Βουλή, παρουσίασε χθες ο υφυπουργός Υγείας Δημήτρης Βαρτζόπουλος.

Ο κ. Βαρτζόπουλος αναφέρθηκε στα προβλήματα των δομών ψυχικής υγείας, στον κατακερματισμό των υπηρεσιών και στις ριζικές αλλαγές που επιβάλλει η σημερινή κατάσταση.

Το νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης, αντανακλά το πνεύμα της ολοκλήρωσης της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, με ειδική μέριμνα για όλες τις πληθυσμιακές ομάδες, τον αποστιγματισμό, την ενδυνάμωση των ψυχικά ασθενών και την έγκαιρη αντιμετώπιση καταστάσεων κρίσης. Εξήγησε ότι προτεραιότητα είναι η μετεξέλιξη των ασύλων σε δίκτυα κοινοτικών υπηρεσιών.

Θα υλοποιηθούν προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας του πληθυσμού, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες του, ενώ θα υπάρξει μέριμνα για την έγκαιρη αντιμετώπιση των πρώτων περιστατικών και την άμεση ανίχνευση των νέων χρονίων ασθενών.

Το σημερινό νομοθετικό πλαίσιο δεν δίνει την δυνατότητα της έγκαιρης ανίχνευσης των αναγκών ψυχικής υγείας, με αποτέλεσμα να παρατηρείται συσσώρευση νέων χρονίων περιστατικών στην κοινότητα, τα οποία στρέφονται στον ιδιωτικό τομέα.

Οι υποδομές δεν επαρκούν με αποτέλεσμα την υπερκάλυψη των κλινικών που αγγίζει και το 150%. Παράλληλα, έχουμε την υψηλότερη αναλογία στην Ευρώπη αναγκαστικών νοσηλειών (άνω του 50%).

Θα συσταθεί Εθνικό Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας που θα διαρθρώνεται σε 7 Περιφερειακά Δίκτυα, τα οποία θα λειτουργούν πλέον στις Διοικήσεις Υγειονομικών Περιφερειών.

Στα Περιφερειακά Δίκτυα θα ενταχθούν ως αποκεντρωμένες μονάδες τα ψυχιατρικά νοσοκομεία, οι ψυχιατρικές κλινικές των γενικών νοσοκομείων, τα Κέντρα Ψυχικής Υγείας και οι Μονάδες Ψυχικής Υγείας. Ένας σημαντικός πυλώνας του προγράμματος είναι η καθοδήγηση των χρόνιων ασθενών σε υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής ένταξης και αποκατάστασης.

Παροχή ποιοτικών υπηρεσιών ψυχικής υγείας στα σωφρονιστικά καταστήματα ενηλίκων, όπως και εναλλακτικών σωφρονιστικών δυνατοτήτων σε παραβατικούς εφήβους. Ο κ. Βαρτζόπουλος ανακοίνωσε ότι το ψυχιατρικό κατάστημα στις φυλακές Κορυδαλλού εντάσσεται στο ΕΣΥ.

Το σχέδιο νόμου για την Ψυχική Υγεία φέρνει αλλαγές και στο τομέα αντιμετώπισης των εξαρτήσεων. Συστήνεται Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, στον οποίο εντάσσονται και με τον οποίο διαλειτουργούν όλοι οι, μέχρι σήμερα, εγκεκριμένοι οργανισμοί και φορείς αντιμετώπισης των εξαρτήσεων.

Επίσης, δημιουργείται Πληροφοριακό Σύστημα Επιδημιολογικής Καταγραφής και Θεραπευτικής Διαχείρισης για τα άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα ψυχικής υγείας.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις