Υπέρ της τεχνητής νοημοσύνης 7 στους 10 φαρμακοποιοί

Το μεγαλύτερο ποσοστό των φαρμακοποιών της χώρας μας θεωρούν ότι ήρθε η στιγμή να εκπαιδευτούν στη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μέσα στα φαρμακεία τους και θέλει να ενημερωθούν άμεσα ώστε να μπορούν να ακολουθήσουν τις επιταγές της εποχής μας.

Η επιτακτική η ανάγκη εκπαίδευσης των φαρμακοποιών στην Τεχνητή Νοημοσύνη καταγράφηκε σε πανελλαδική δημοσκόπηση που πραγματοποίησε ο Όμιλος ΠΕΙΦΑΣΥΝ σε συνεργασία με την εταιρεία δημοσκοπήσεων ALCO και η οποία παρουσιάστηκε στο 7ο Συνέδριο με τίτλο «ΑΙ: Η επανάσταση στη φαρμακευτική περίθαλψη».

Συγκεκριμένα, η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε με τηλεφωνικές συνεντεύξεις σε 400 φαρμακοποιούς σε αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές ολόκληρης της Ελλάδας από τις 6-18 Οκτωβρίου 2023.

Τα στοιχεία αυτής δείχνουν ότι:

  • το 77% των φαρμακοποιών δηλώνει ότι θέλει να είναι ενημερωμένο για τις εξελίξεις στην ΤΝ,
  • το 68% ζητά να εκπαιδευτεί στη χρήση των προγραμμάτων ΤΝ γιατί τη θεωρεί σημαντική για το επάγγελμά του,
  • το 66% πιστεύει ότι η ΤΝ μπορεί να βρει εφαρμογή στο φαρμακείο,
  • το 57% θεωρεί ότι θα βελτιώσει πολύ την επαγγελματική του καθημερινότητα,
  • το 69% θα ήθελε να χρησιμοποιήσει στο φαρμακείο του προγράμματα που ενημερώνουν για τις αλληλεπιδράσεις και τις παρενέργειες φαρμάκων,
  • το 60% συμφωνεί ότι η ΤΝ μπορεί να ενισχύσει το ρόλο του φαρμακοποιού στην παρακολούθηση της θεραπευτικής πορείας των ασθενών,
  • το 60% θα χρησιμοποιούσε την ΤΝ για την εύκολη πρόσβαση και καταχώρηση σε ηλεκτρονικούς φακέλους υγείας των ασθενών,
  • το 49% θα τη χρησιμοποιούσε για να συμβουλέψει ασθενείς,
  • το 44% θα την αξιοποιούσε σε υπηρεσίες φαρμακευτικής φροντίδας εξ αποστάσεως (π.χ. βίντεο-κλήση),
  • το 79% των φαρμακοποιών δεν πιστεύει αλλά ούτε φοβάται ότι η ΤΝ θα τον αντικαταστήσει ως επαγγελματία υγείας.

Τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα άγνωστο πεδίο για τους φαρμακοποιούς πεδίο, ωστόσο, είναι κάτι που αποδέχονται.

Η συντριπτική πλειονότητα και συγκεκριμένα το 98% δηλώνει από μέτρια έως καθόλου εξοικειωμένο με τις εφαρμογές της Τεχνητής Νοημοσύνης και του chatGPT ενώ, το 57% δηλώνει καθόλου εξοικειωμένο, το 13% ελάχιστα, το 12% κάπως εξοικειωμένο και μόλις το 2% δηλώνει πολύ εξοικειωμένο με τις εφαρμογές ΤΝ.

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις