Μπλόκο ΣτΕ στην παράλληλη εξαγωγή φαρμάκων

Στο ΣτΕ είχε προσφύγει ο Πανελλήνιος Σύλλογος Φαρμακοαποθηκαρίων ζητώντας να ακυρωθεί η εν λόγω πράξη του ΕΟΦ, με την οποία επιβλήθηκε προσωρινά απαγόρευση με παράλληλη εξαγωγή και ενδοκοινοτική διακίνηση 75 φαρμακευτικών σκευασμάτων, με το ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο να κρίνει ότι προέχει η επαρκής κάλυψη των αναγκών των ασθενών που βρίσκονται στον Ελλαδικό χώρο.

Το Δ΄ Τμήμα του ΣτΕ (πρόεδρος η αντιπρόεδρος Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου και εισηγήτρια η Σύμβουλος Επικρατείας Όλγα Παπαδοπούλου), με την υπ΄ αριθμ. 2214/2023 απόφασή του απέρριψε την αίτηση του εν λόγω Συλλόγου.

Αναλυτικότερα, το ΣτΕ έκρινε ότι «οι κάτοχοι άδειας χονδρικής πώλησης φαρμάκων, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων δημόσιας υπηρεσίας, οφείλουν να εξασφαλίζουν κατά πάντα χρόνο τον εφοδιασμό με τα κατάλληλα φαρμακευτικά προϊόντα των φαρμακείων και των άλλων προσώπων που διαθέτουν φάρμακα στο κοινό, ώστε να καλύπτονται με επάρκεια οι ανάγκες των ασθενών που βρίσκονται στην Ελληνική επικράτεια» και προσθέτει στο σκεπτικό της απόφασής του πως «η εξαγωγική δραστηριότητα των οικονομικών αυτών φορέων τελεί υπό τον όρο ότι, πάντως, διασφαλίζεται η άμεση διαθεσιμότητα των φαρμάκων στην εγχώρια αγορά, με δυνατότητα πρόσβασης των ασθενών στο κατάλληλο φάρμακο, και ότι δεν δημιουργείται θεραπευτικό κενό προς βλάβη της δημόσιας υγείας».

Παράλληλα, η απόφαση του ΣτΕ, αναφέρει, ότι σκοπός του ΕΟΦ είναι «η προστασία της δημόσιας υγείας με την διασφάλιση επαρκούς εφοδιασμού της αγοράς με τα κατάλληλα φαρμακευτικά προϊόντα, είναι αρμόδιος να λαμβάνει κάθε νόμιμο και προσήκον προληπτικό ή κατασταλτικό μέτρο για τον ομαλό εφοδιασμό της αγοράς και την αποφυγή ελλείψεων, προκειμένου να αποτρέπεται ο κίνδυνος αδυναμίας πρόσβασης των ασθενών στην ενδεδειγμένη φαρμακευτική αγωγή».

Ειδικότερα, σημειώνουν οι σύμβουλοι Επικρατείας, στον ΕΟΦ παρέχεται η δυνατότητα, κατ’ εκτίμηση των δεδομένων για τις συνθήκες εφοδιασμού της ελληνικής επικράτειας, να επιβάλλει για περιορισμένο χρονικό διάστημα απαγόρευση των εξαγωγών συγκεκριμένων προϊόντων από την Ελληνική επικράτεια, είτε προς τρίτες χώρες, είτε και στο πλαίσιο της “ενδοκοινοτικής διακίνησης”.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις