ΑΣΕΠ 2Κ/2024: Πότε λήγει η προθεσμία για 817 μόνιμες θέσεις στα νοσοκομεία – Οι ειδικότητες

Λήγει τις επόμενες ημέρες η προθεσμία των αιτήσεων συμμετοχής στην 2Κ/2024 προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την κάλυψη 817 μόνιμων θέσεων στα νοσοκομεία όλης της χώρας.

Συγκεκριμένα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να σπεύσουν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους το αργότερο έως την Παρασκευή 31 Μαΐου 2024, και ώρα 14:00 μ.μ., αφού πρώτα προμηθευτούν το απαραίτητο παράβολο, ύψους τριών ευρώ για το ΑΣΕΠ.

Οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο ΑΣΕΠ, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού του τόπου (www.asep.gr > Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες > Αίτηση) ακολουθώντας τις οδηγίες που παρέχονται στην Προκήρυξη.

Η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης ολοκληρώνεται όταν οι υποψήφιοι επιλέξουν «Οριστικοποίηση» και μόνο όταν ο εικοσαψήφιος (20ψήφιος) κωδικός του παραβόλου βρίσκεται σε κατάσταση «ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ», προκειμένου αυτό να δεσμευτεί από το ΑΣΕΠ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄- ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ).

Eφιστάται η προσοχή των υποψηφίων στην πληρωμή του ίδιου κωδικού παραβόλου με αυτόν που αναγράφουν στην ηλεκτρονική τους αίτηση και μέχρι την υποβολή αυτής.

Περισσότερες πληροφορίες προκειμένου ο κωδικός παραβόλου να εμφανίζεται άμεσα σε κατάσταση «ΠΛΗΡΩΜΕΝΟ» και να μπορούν οι υποψήφιοι να προβούν σε «οριστικοποίηση» της αίτησης παρέχονται στο site της ΓΓΠΣΔΔ

ΑΣΕΠ: Οδηγίες προς υποψηφίους

Επιπρόσθετα, επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Τα απαραίτητα, κατά περίπτωση, δικαιολογητικά με τα οποία, αποδεικνύονται τα προσόντα, κριτήρια ή ιδιότητες που επικαλούνται οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής τους, θα υποβληθούν ηλεκτρονικά, πριν την έκδοση των προσωρινών αποτελεσμάτων, μετά από σχετική Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ (Βλ. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄ της Προκήρυξης και Πάγια Μέρη Προκηρύξεων).

Για την ομαλή λειτουργία του συστήματος υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, συνιστάται στους υποψήφιους να μην αναμένουν την τελευταία ημέρα για να υποβάλουν την ηλεκτρονική τους αίτηση καθώς τυχόν υπερφόρτωση του διαδικτύου ή σφάλμα στη σύνδεση με αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε δυσκολία ή αδυναμία υποβολής αυτής.

Οι ειδικότητες

Οι ειδικότητες του κλάδου ΠΕ που ζητούνται στα νοσοκομεία όλης της χώρας είναι οι εξής:

-ΠΕ Ακτινοφυσικών ΕΙΔ. ΠΕ Ακτινοφυσικών
-ΠΕ Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΕΙΔ. ΠΕ Βιοϊατρικής Τεχνολογίας

-ΠΕ Βιολόγων ΕΙΔ. ΠΕ Βιολόγων
-ΠΕ Βιοχημικών ΕΙΔ. ΠΕ Βιοχημικών

-ΠΕ Γεωτεχνικών ΕΙΔ. ΠΕ Κτηνιάτρων
-ΠΕ Διαιτολογίας ΕΙΔ. ΠΕ Διαιτολογίας

-ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ΕΙΔ. ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού
-ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ΕΙΔ. ΠΕ Οικονομικού

-ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού ΕΙΔ. ΠΕ Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
-ΠΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας ΕΙΔ. ΠΕ Εποπτών Δημόσιας Υγείας

-ΠΕ Ιατρών ΕΙΔ. ΠΕ Ιατρικής της Εργασίας ή Ιατρικής Εργασίας Περιβάλλοντος
-ΠΕ Κοινοτικής Υγείας ΕΙΔ. ΠΕ Κοινοτικής Υγείας και, ελλείψει αυτού, ΤΕ Επισκεπτών Υγείας, ΕΙΔ. ΤΕ Επισκεπτών Υγείας
-ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας ΕΙΔ. ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών

-ΠΕ Λογοθεραπείας ΕΙΔ. ΠΕ Λογοθεραπείας
-ΠΕ Μηχανικών ΕΙΔ. ΠΕ Αρχιτεκτόνων

-ΠΕ Μηχανικών ΕΙΔ. ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
-ΠΕ Μηχανικών ΕΙΔ. ΠΕ Μηχανολόγων Μηχανικών

-ΠΕ Μηχανικών ΕΙΔ. ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών
-ΠΕ Νοσηλευτικής ΕΙΔ. ΠΕ Νοσηλευτικής

-ΠΕ Πληροφορικής ΕΙΔ. ΠΕ Πληροφορικής (SOFTWARE – HARDWARE)
-ΠΕ Στατιστικών ΕΙΔ. ΠΕ Στατιστικών

-ΠΕ Φαρμακευτικής ΕΙΔ. ΠΕ Νοσοκομειακών Φαρμακοποιών ΕΣΥ
-ΠΕ Φαρμακευτικής ΕΙΔ. ΠΕ Φαρμακοποιών

-ΠΕ Χημικών ΕΙΔ. ΠΕ Χημικών
-ΠΕ Ψυχολόγων ΕΙΔ.ΠΕ Ψυχολόγων

-ΤΕ Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΕΙΔ. ΤΕ Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων
-ΤΕ Βιοϊατρικών Επιστημών ΕΙΔ. ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας

–ΤΕ Βιοϊατρικών Επιστημών (εν ελλείψει, ΔΕ Χειριστών – Εμφανιστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων) ΕΙΔ. ΤΕ Ραδιολογίας – Ακτινολογίας (εν ελλείψει, ΔΕ Χειριστών – -Εμφανιστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων)
-ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ΕΙΔ. ΤΕ Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας

-ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού ΕΙΔ. ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού
-ΤΕ Επισκεπτών Υγείας ΕΙΔ. ΤΕ Επισκεπτών Υγείας

-ΤΕ Εργοθεραπείας ΕΙΔ. ΤΕ Εργοθεραπείας
-ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας ΕΙΔ. ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών

-ΤΕ Λογοθεραπείας ΕΙΔ. ΤΕ Λογοθεραπείας
-ΤΕ Μαιευτικής ΕΙΔ. ΤΕ Μαιευτικής

-ΤΕ Μηχανικών ΕΙΔ. ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
-ΤΕ Μηχανικών ΕΙΔ. ΤΕ Ηλεκτρονικών

-ΤΕ Μηχανικών ΕΙΔ. ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
-ΤΕ Μηχανικών ΕΙΔ. ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών

-ΤΕ Μηχανικών ΕΙΔ. ΤΕ Τεχνικού Ασφαλείας (διάφορες ειδικότητες)
-ΤΕ Νοσηλευτικής ΕΙΔ.ΤΕ Νοσηλευτικής

-ΤΕ Πληροφορικής ΕΙΔ. ΤΕ Πληροφορικής (SOFTWARE Ή HARDWARE)
-ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων ΕΙΔ. ΤΕ Τεχνολόγων Τροφίμων

-ΤΕ Φυσικοθεραπείας ΕΙΔ. ΤΕ Φυσικοθεραπείας
-ΤΕ Επισκεπτών Υγείας ΕΙΔ. ΤΕ Επισκεπτών Υγείας

Πηγή: healthreport.gr

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις