Σε ισχύ τρεις υπουργικές αποφάσεις για φάρμακα από 28/05

Η αναθεώρηση του Καταλόγου Αποζημιούμενων Φαρμάκων αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του υπουργείου Υγείας και τέθηκε σε ισχύ από τις 28 Μαΐου. Παρά τις αντιδράσεις των φαρμακοποιών, πολλά απαραίτητα για τους ασθενείς φάρμακα όντως λείπουν από τον κατάλογο, καθώς μεταφέρθηκαν στην αρνητική λίστα, κατ΄ εφαρμογή πρόσφατης υπουργικής απόφασης (αριθ. πρωτ.: 17778 & 19878).

Παράλληλα τέθηκε σήμερα σε ισχύ απόφαση για την ένταξη ενός φαρμάκου στη λίστα των αποζημιούμενων. Πρόκειται για το ενέσιμο φάρμακο με vutrisiran που ενδείκνυται για την κληρονομική αμυλοείδωση που προκαλείται από τρανσθυρετίνη (αμυλοείδωση hATTR) σε ενήλικους ασθενείς με πολυνευροπάθεια σταδίου 1 ή 2 και χορηγείται με περιορισμένη ιατρική συνταγή.

Τέλος, εκδόθηκε συμπληρωματικό Δελτίο Τιμών για να συμπεριληφθεί το μυοχαλαρωτικό ενέσιμο φάρμακο δικλοφαινάκης με μειωμένη τιμή, μετά από σχετικό αίτημα της υπεύθυνης εταιρείας, της Win Medica.

Πηγή: farmakeutikoskosmos.gr

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις