ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Φαρμακοβιομηχανία: 5.000 νέες θέσεις εργασίας έως το 2027

Σημαντικές επενδύσεις δρομολογούν οι ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες, ενισχύοντας την απασχόληση και δημιουργώντας προστιθέμενη αξία στην οικονομία της χώρας. Μέχρι το 2027 οι όμιλοι ΒΙΑΝΕΞ, Elpen,...