ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ

Νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την στήριξη των αστέγων

Τα προγράμματα «Στέγαση και Εργασία» και «Κάλυψη», καθώς και το πιλοτικό πρόγραμμα για την Κοινωνική Κατοικία θα ενταχθούν στο νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης που...