Νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την στήριξη των αστέγων

Τα προγράμματα «Στέγαση και Εργασία» και «Κάλυψη», καθώς και το πιλοτικό πρόγραμμα για την Κοινωνική Κατοικία θα ενταχθούν στο νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης που προωθεί η Κυβέρνηση και αφορά την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Αστεγίας. Στο Σχέδιο αυτό αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας, Γιώργος Σταμάτης, συμμετέχοντας  συμμετείχε ως μέλος της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για την Καταπολέμηση της Αστεγίας, στη συνάντηση του δικτύου EUROCITIES, που έλαβε χώρα στο Γκέτεμποργκ της Σουηδίας. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή καλών διεθνών πρακτικών για την αντιμετώπιση της αστεγίας των νέων.

Στο δίκτυο EUROCITIES συμμετέχουν περισσότερες από 200 πόλεις από 38 χώρες, οι οποίες μέσω της ανταλλαγής καλών πρακτικών έχουν ως στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της Ευρώπης.

Στο πλαίσιο της συνάντησης, ο κ. Σταμάτης παρουσίασε το πλέγμα των πολιτικών που σχεδιάζει και υλοποιεί το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την υποστήριξη των πολιτών που διαβιούν σε συνθήκες έλλειψης στέγης και ακραίας φτώχειας. Τονίστηκε ότι οι πολιτικές αυτές θα αποτυπωθούν στο νέο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Αστεγίας

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις