ΓΟΝΕΙΣ

Τι προβλέπεται για την άδεια μονογονεϊκών οικογενειών

Δικαιούχοι της άδειας μονογονεϊκών οικογενειών, θα είναι εφεξής και οι εργαζόμενοι γονείς ή τρίτα πρόσωπα που τους έχει ανατεθεί κατ’ αποκλειστικότητα η άσκηση γονικής...