Τι προβλέπεται για την άδεια μονογονεϊκών οικογενειών

Δικαιούχοι της άδειας μονογονεϊκών οικογενειών, θα είναι εφεξής και οι εργαζόμενοι γονείς ή τρίτα πρόσωπα που τους έχει ανατεθεί κατ’ αποκλειστικότητα η άσκηση γονικής μέριμνας τέκνου με δικαστική απόφαση.

Διευκρινιστική εγκύκλιος που εκδόθηκε από το υπουργείο Εργασίας προσθέτει τις ανωτέρω κατηγορίες δικαιούχων, πέραν των χήρων και των άγαμων γονέων που έχουν την επιμέλεια του τέκνου. Η εν λόγω τροποποίηση κρίθηκε απαραίτητη μετά από σχετικά ερωτήματα που υποβλήθηκαν προς την Γενική Γραμματεία Κοινωνικής Ασφάλισης (ΓΓΚΑ). Όπως αποσαφηνίζεται σχετική διάταξη του «νόμου Χατζηδάκη» (ν.4808/21 αρ. 45), δικαιούχοι είναι και οι γονείς στους οποίους έχει ανατεθεί η κατ’ αποκλειστικότητα άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του τέκνου τους, με δικαστική απόφαση ή με έγγραφη συμφωνία λύσης του γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης, ή σε περίπτωση διακοπής της συμβίωσης των συζύγων ή των μερών του συμφώνου συμβίωσης, ή ακύρωσης του γάμου.

Σε κάθε περίπτωση, η συγκεκριμένη άδεια είναι έξι εργάσιμων ημερών ετησίως με αποδοχές, πέραν αυτής  που μπορούν να λάβουν οι δικαιούχοι από άλλες διατάξεις. Ειδικά για γονείς με τρία ή περισσότερα παιδιά, δικαιούνται σχετικής άδειας οκτώ εργάσιμων ημερών ετησίως.

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις