ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Πρόγραμμα απασχόλησης στην Περιφ. Στ. Ελλάδας: Υποβολή αιτήσεων για τις τελευταίες 500 θέσεις

Την ερχόμενη Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου και ώρα 13:00 ξεκινούν οι αιτήσεις για τις τελευταίες 500 από τις συνολικά 5.000 θέσεις της δράσης «Πρόγραμμα επιχορήγησης...