Ελληνικά Ναυπηγεία: Πρόγραμμα απασχόλησης για 474 νέες θέσεις εργασίας

Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για να δημιουργηθούν 474 νέες θέσεις εργασίας, για πρώην εργαζόμενους στα Ελληνικά Ναυπηγεία, υλοποιεί η Κυβέρνηση μέσω της ΔΥΠΑ και με την στήριξη τόσο του Πολεμικού Ναυτικού, όσο και της ΣΤΑΣΥ και της ΟΣΥ.

Πιο συγκεκριμένα, σε Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), ορίζεται ότι όλοι οι άνεργοι που προέρχονται από την ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΑΕ», θα λάβουν έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 2.700 ευρώ έκαστος. Την ίδια στιγμή όμως, θα ενεργοποιηθεί και ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης, που αφορά εκείνους των οποίων οι συμβάσεις που είχαν υπογράψει με το Πολεμικό Ναυτικό,  έληξαν στις 31.12.2023.

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η δημιουργία 474 νέων θέσεων πλήρους απασχόλησης μέσω της τοποθέτησης των ανέργων σε Υπηρεσίες του Πολεμικού Ναυτικού (130 θέσεις) και των ΣΤΑ.ΣΥ. ΑΕ και ΟΣΥ ΑΕ (344 θέσεις).

Οι ακαθάριστες μηνιαίες αποδοχές των ωφελούμενων ανέρχονται στο ποσό των 1.210 ευρώ ενώ η μέγιστη δαπάνη για την υλοποίηση του προγράμματος ανέρχεται έως του ποσού των 17.266.720 ευρώ. Η συνολική χρονική διάρκεια απασχόλησης των ωφελούμενων ορίζεται σε 12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης για ισόποσο χρονικό διάστημα. Αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση, διαχείριση και παρακολούθηση του ειδικού προγράμματος είναι η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), η οποία εκδίδει τη Δημόσια Πρόσκληση, με την οποία εξειδικεύονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος.

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος κατά τη διάρκεια του πρώτου έτους υλοποίησής του, μπορούν να συμμετέχουν σε ειδικά προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης με πιστοποίηση. Στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι η αναβάθμιση των δεξιοτήτων των ωφελούμενων (upskilling) ή/και η επανακατάρτισή τους (reskilling) σε θεματικά αντικείμενα των ειδικοτήτων τους.

Η ΚΥΑ υπογράφεται από τα συναρμόδια υπουργεία Εθνικής Άμυνας, Εσωτερικών Υποδομών και Εργασίας.

 

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις