Επιδόματα, παροχές και βοηθήματα που αναπροσαρμόζονται λόγω της αύξησης στον κατώτατο μισθό

Σε 13 μεγάλες κατηγορίες, επιμερίζονται τα επιδόματα, οι παροχές και τα βοηθήματα, που αναπροσαρμόζονται ανάλογα με την αύξηση κατά 6,4% που δόθηκε στον κατώτατο μισθό (830 ευρώ από 1ης Απριλίου, από 780 ευρώ). Ξεχωρίζει φυσικά το επίδομα ανεργίας, που από τα 479 ευρώ, θα αυξηθεί στα 509 ευρώ. Πιο αναλυτικά, όλες οι πρόσθετες αναπροσαρμογές, με βάση την αύξηση στις βασικές αποδοχές του ιδιωτικού τομέα, έχουν ως εξής:

 • Τακτική Επιδότηση Ανεργίας. (502.745 ωφελούμενοι)
 • Βοηθήματα / Επιδόματα που εξαρτώνται από την τακτική επιδότηση ανεργίας και από το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη (ειδικό βοήθημα ευάλωτων ομάδων, ειδικό εποχικό βοήθημα, επίδομα εργασίας). Ωφελούμενοι 131.073.
 • Βοηθήματα μη μισθωτών (Βοήθημα ανεργίας αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολουμένων – ασφαλισμένων του ΕΦΚΑ, τ. ΟΑΕΕ, τ. ΕΤΑΠ ΜΜΕ, τ. ΕΤΑΑ, Τομέας ΤΣΜΕΔΕ, ΤΣΑΥ, Ασφάλισης Νομικών. Ωφελούμενοι 3.061
 • Λοιπές παροχές που εξαρτώνται από το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη (Ειδική παροχή μητρότητας μισθωτών. Ειδική παροχή μητρότητας μη μισθωτών, συμπληρωματική παροχή μητρότητας, επίδομα γονικής άδειας, ανεξόφλητες αποδοχές λόγω αφερεγγυότητας του εργοδότη, παροχή διαθεσιμότητας. Ωφελούμενοι 71.142.
 • Αποζημίωση μαθητών των επαγγελματικών σχολών (ΕΠΑΣ) μαθητείας. Ωφελούμενοι 4.500
 • Επίδομα ΕΚΕΚ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης. Ωφελούμενοι 172
 • Πρακτική άσκηση ΙΕΚ ΔΥΠΑ. Ωφελούμενοι 3.500
 • Καταβολή αποδοχών στους μαθητές – σπουδαστές – φοιτητές που απέχουν από την εργασία τους για συμμετοχή τους στις γραπτές εξετάσεις της σχολής που φοιτούν. Ωφελούμενοι 8.184.
 • Προγράμματα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας (προεργασία) 23.812 ωφελούμενοι
 • Προγράμματα εργασιακής εμπειρίας. 141 ωφελούμενοι
 • Πρόγραμμα επιχορήγησης ιδιωτικών επιχειρήσεων για πρακτική άσκηση σπουδαστών ΑΤΕΙ – ΑΣΠΑΙΤΕ. Ωφελούμενοι 2.330
 • Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα. Ωφελούμενοι 1.150
 • Προγράμματα Νέων θέσεων εργασίας Ωφελούμενοι 14.669

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις