ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΤΑΥΦΕ στις 1, 2 & 3 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

 

Τ Α Μ Ε Ι Ο

 

ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Αθήνα,    14/11/2014

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

 

Τ.Α.Υ.Φ.Ε. –  Ν.Π.Ι.Δ.

Αρ. Πρωτ.:  3395

Καθολικός διάδοχος

 

του τ. Τομέα Π.Υ.Φ.Ε. του Ν.Π.Δ.Δ. ΤΑ.Π.Ι.Τ.

 

ΕΔΡΑ:  Χαλκοκονδύλη 56, 10432 Αθήνα

 

Γραφείο: Διοικητικού

 

Τηλ.: 210-5289514

 

Fax: 210-5289584

 

E-mail: grammateia@tayfe.gr

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΤΑΥΦΕ στις 1, 2 & 3 Δεκεμβρίου 2014

 

Μετά τα τελευταία γεγονότα, η ΠΔΕ του ΤΑΥΦΕ συνεδρίασε σήμερα εκτάκτως και αποφάσισε την παράταση της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για τις εκλογές του ΤΑΥΦΕ μέχρι τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2014 και ώρα 16:00.

Οι προϋποθέσεις και τα κωλύματα των υποψηφίων είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Ταμείου (www.tayfe.gr).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τα έντυπα υποψηφιοτήτων από την ιστοσελίδα (www.tayfe.gr) ή από το αρμόδιο τμήμα Διοικητικού του Ταμείου.  Υπεύθυνοι υπάλληλοι για την παραλαβή των αιτήσεων υποψηφιότητας και την παροχή πληροφοριών είναι οι κ.κ. Οικονόμου Μαρία και Μαυραντζά Έλενα (τηλ. 210-5289550 και 2105289563, fax: 210-5289584, 210-5289551, e-mail: grammateia@tayfe.gr).  

Οι υποψηφιότητες θα κατατίθενται στο Ταμείο είτε αυτοπροσώπως από τους υποψηφίους στην έδρα του Ταμείου, είτε ηλεκτρονικά (σαρωμένες και υπογεγραμμένες) στο mail: grammateia@tayfe.gr, είτε με fax στα: 210-5289584, 210-5289551.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Ταμείο ή να ενημερώνονται από την ιστοσελίδα www.tayfe.gr.

Για την ΠΔΕ

Η Πρόεδρος

Ο Αντιπρόεδρος

Ο Γεν. Γραμματέας

Κωνσταντίνα Ρετσινά

Νικόλαος Μάινας

Ευθύμιος Μακρογιάννης

 

 

 

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις