ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ Γ΄ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ & ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Βάσει των άρθρων 20 & 21 του Καταστατικού, όπως εξειδικεύονται στο «Κεφάλαιο 5 – Γενική Συνέλευση» του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας (ΕΚΛ), διεξήχθησαν οι κάτωθι Γενικές Συνελεύσεις:

Α΄   ΓΣ  στo  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ NOVUS  στις 12/11/2014 και ώρα: 10:00,  

Β΄   ΓΣ  στο  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ στις 15/11/2014 και ώρα: 19:00,

Γ΄   ΓΣ  στο ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΤΑΝΙΑ  στις 15/11/2014 και ώρα: 19:30,

κατά τη διάρκεια των οποίων δεν κατέστη εφικτή η εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής.

Σύμφωνα με το Κεφ. 4.1.2, παρ. 3 του ΕΚΛ, εφ’ όσον αντικειμενικά δεν μπορούσε να εκλεγεί Εφορευτική Επιτροπή, θα έπρεπε στην Γ΄ ΓΣ του ΤΑΥΦΕ  να γίνει κλήρωση μεταξύ των ασφαλισμένων μελών του Ταμείου, παρουσία συμβολαιογράφου, προκειμένου να αποφευχθούν τα αδιέξοδα και να διεξαχθούν ομαλά οι εκλογές στις 1, 2 και 3 Δεκεμβρίου 2014, όπως είχε αποφασίσει η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή (ΠΔΕ), σύμφωνα με την υπ’ αρ. Φ.30123/21364/332 ΥΑ (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 669/30-10-2014): «2.  Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή (Π.Δ.Ε.) του Ταμείου έχει ως σκοπό να προβεί άμεσα: α) στην κατάρτιση και έκδοση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ταμείου, β) στη διενέργεια εκλογών και την ανάδειξη του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου πριν την 8-12-2014, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις καταστατικές διατάξεις του Ταμείου και γ) σε κάθε άλλη ενέργεια που απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία και την οικονομική διασφάλιση του Ταμείου καθώς και την εξασφάλιση των συμφερόντων των ασφαλισμένων και των δικαιούχων προσώπων.».

Στην τρίτη (Γ΄) Γενική Συνέλευση, η οποία διεξάγεται ανεξαρτήτως απαρτίας, παρευρέθηκε ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας της ΠΟΙΕ-ΦΣΕΚ και δύο ασφαλισμένα μέλη.  Οι ανωτέρω έκαναν χρήση του δικαιώματος της απόλυτης τυπικής διαδικασίας, δηλαδή διεξαγωγή Γενικής Συνέλευσης την ημέρα των εκλογών, όπως το Καταστατικό ορίζει, αγνοώντας τον απώτερο στόχο της Γενικής Συνέλευσης, που είναι η εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής και αδυνατώντας να κατανοήσουν ότι οι διατάξεις του ΕΚΛ του Ταμείου εξειδικεύουν το Καταστατικό ως ειδικότερες για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία του Ταμείου.

Ο ΕΚΛ εγκρίθηκε από την ΠΔΕ διαδοχικά κατά κεφάλαιο με τις υπ’ αρ. 193Β/04-10-2014, 195Ζ/26/08-10-2014, 202Β/30/31-10-2014 και 209Α/31/03-11-2014 αποφάσεις της ΠΔΕ, ενώ με την υπ’ αρ. 215/32/07-11-2014 απόφασή της η ΠΔΕ ενέκρινε στο σύνολό του ως ενιαίο κείμενο τον ΕΚΛ, ο οποίος και κοινοποιήθηκε στο εποπτεύον Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.  Επίσης, από τις 23/11/2014 ο ΕΚΛ έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ταμείου.

Η ΠΔΕ κλήθηκε να ξεπεράσει όλα τα τεχνητά εμπόδια για τις εκλογές του ΤΑΥΦΕ, τα οποία είναι ευθυγραμμισμένα με προηγούμενες ανακοινώσεις της ΠΟΙΕ-ΦΣΕΚ, του Εργατικού Κέντρου Αθήνας, καθώς και κάποιων παραταξιακών και κομματικών ανακοινώσεων, προκειμένου να γίνει ομαλά η διεξαγωγή των εκλογών και να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία και η διοίκηση του Ταμείου.

Ως εκ τούτου παρέλκουν όποιες αντιπαραθέσεις προσπαθούν να δημιουργήσουν κάποιοι με μοναδικό στόχο να μην γίνουν εκλογές στο ΤΑΥΦΕ.

Η ΠΔΕ, με αίσθημα ευθύνης αποφάσισε τη συνέχιση της Γενικής Συνέλευσης και δη κατά την πρώτη ημέρα των εκλογών, δηλαδή τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2014, προκειμένου να εκλέξει Εφορευτική Επιτροπή.  Προς αποφυγή εντάσεων και για την ομαλή λειτουργία προς τις εκλογές, αποφάσισε τη διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης στην αίθουσα του Βουλευτικού της Πλατείας Συντάγματος του Ναυπλίου, εκεί όπου  εξελέγη η Α΄ Βουλή των Ελλήνων, προσπαθώντας έτσι να δώσει ένα μήνυμα ελπίδας, ενότητας και προοπτικής για κάτι καινούριο που γεννιέται και να αφήσει πίσω την μιζέρια και την μικροπρέπεια.

Κατόπιν των ανωτέρω η Γενική Συνέλευση θα διεξαχθεί τη Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2014 και ώρα 08:30 στην αίθουσα του Βουλευτικού της Πλατείας Συντάγματος στο Ναύπλιο, προκειμένου να εκλεγεί η Εφορευτική Επιτροπή, που θα διεξάγει τις πρώτες εκλογές του Ταμείου.

Σε περίπτωση που και τότε δεν καταστεί εφικτή η εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής, βάσει του ΕΚΛ, Κεφ. 4.1.2, παρ. 3 «…Ειδικότερα, σε περίπτωση που στην τρίτη Γενική Συνέλευση δεν καταστεί εφικτή η εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής, το Διοικητικό Συμβούλιο προβαίνει σε κλήρωση των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής και των αναπληρωματικών τους μεταξύ των ασφαλισμένων μελών, η οποία διενεργείται ενώπιον συμβολαιογράφου.»

Ωράριο διεξαγωγής εκλογών

  • Δευτέρα 01/12/2014:        13:00 – 21:00, λόγω της καθυστέρησης που θα προκύψει από την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής και προκειμένου να προλάβουν τα μέλη να μεταβούν στον τόπο διεξαγωγής των εκλογών.
  • Τρίτη 02/12/2014:            11:00 – 21:00
  • Τετάρτη 03/12/2014:       11:00 – 21:00

Σας υπενθυμίζουμε ότι για περισσότερες πληροφορίες για την ψηφοφορία και την επιστολική ψήφο μπορείτε να ανατρέχετε στην ιστοσελίδα του Ταμείου: www.tayfe.gr, ή να απευθύνεστε στα τηλ. 210-5289550 και 210-5289563 (κυρίες Οικονόμου και Μαυραντζά).    

Σας καλούμε όλους να λάβετε μέρος στις πρώτες εκλογές του νέου ΤΑΥΦΕ.

         Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ         Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΡΕΤΣΙΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ       ΜΑΪΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ          ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ
 
 

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις