Ψηφιακά εργαλεία για ταχύτερους και πιο στοχευμένους ελέγχους από την Επιθεώρηση Εργασίας

Τις δυνατότητες που προσφέρει η αξιοποίηση και η διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων έτσι ώστε να πραγματοποιούνται πιο στοχευμένοι έλεγχοι στην αγορά, ανέδειξε διημερίδα που διοργανώθηκε με συμμετοχή 40 επιθεωρητών εργασίας, από 19 χώρες της ΕΕ.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, από την Ευρωπαϊκή Αρχή Εργασίας (European Labour Authority – ELA), σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Επιθεώρησης Εργασίας. Έγινε ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ ευρωπαϊκών φορέων, για την αξιοποίηση πληροφοριακών συστημάτων και τη χρήση δεδομένων στην ανάλυση κινδύνου (risk analysis). Εκτός από τους επιθεωρητές που συμμετείχαν, παραβρέθηκαν διαδικτυακά και 38 στελέχη διοικητικών αρχών.

Εκπρόσωποι έξι χωρών μοιράστηκαν την εμπειρία τους στη χρήση εργαλείων ανάλυσης κινδύνου, με σκοπό την πραγματοποίηση στοχευμένων ελέγχων. Τα ζητούμενα που αναδείχτηκαν ήταν η αντιμετώπιση νομικών και άλλων θεμάτων, η μελέτη καλών πρακτικών, η ενίσχυση της συνεργασίας και της ανταλλαγής δεδομένων, όπως και η κατανόηση των δυνατοτήτων που προσφέρει η αξιοποίηση και η διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων καταγραφής και ελέγχου.

Από ελληνικής πλευράς, έγινε παρουσίαση και επίδειξη του πληροφοριακού συστήματος Εργάνη και της διασύνδεσης με το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) της Επιθεώρησης Εργασίας, παράλληλα με την αξιοποίηση δεδομένων από την εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Στόχος είναι να εντοπίζονται οι κλάδοι και οι επιχειρήσεις που πρέπει να ελεγχθούν κατά προτεραιότητα. Συμμετείχαν και στελέχη της διεύθυνσης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του υπουργείου Εργασίας.

Κατέστη σαφές, ότι η επένδυση στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων καταγραφής και ελέγχου αποδίδει καρπούς. Η αξιοποίηση των εργαλείων ανάλυσης κινδύνου, όπως αυτό που ενσωματώνει το ΟΠΣ της Επιθεώρησης Εργασίας και η άμεση επεξεργασία των στοιχείων ελέγχου, ενισχύουν το έργο των επιθεωρητών και επιτρέπουν τον καλύτερο και ταχύτερο έλεγχο της αγοράς εργασίας.

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις