Ηλεκτρονικός Σύμβουλος Υγείας: Καλύτερη πρόληψη για όλους τους πολίτες

Ο Ηλεκτρονικός Σύμβουλος Υγείας και το Healthflix αναμένονται να υλοποιηθούν το αργότερο έως το τέλος Ιουνίου του 2025 σύμφωνα με την σχετική υπουργική απόφαση που υπέγραψαν οι υπουργοί Υγείας και Εθνικής Οικονομίας.

Ο «Σύμβουλος Υγείας» ή αλλιώς Myhealthdata app, που προωθεί το αρμόδιο υπουργείο είναι μια δωρεάν εφαρμογή για έξυπνα κινητά, η οποία θα είναι διασυνδεδεμένη με τον ατομικό ηλεκτρονικό φάκελο υγείας του πολίτη, θα αντλεί δεδομένα από εκεί και σε συνδυασμό με το ηλικιακό προφίλ, τους παράγοντες κινδύνου που αντιμετωπίζει ανάλογα με τον τρόπο ζωής του και το ιατρικό ιστορικό του, θα καθοδηγεί τον χρήστη υπενθυμίζοντάς του -μεταξύ άλλων- τις προληπτικές εξετάσεις στις οποίες θα πρέπει να υποβάλλεται. Πρόκειται να λειτουργεί και ως υπενθύμιση για τη φαρμακευτική αγωγή.

Πώς ο Σύμβουλος Υγείας θα συμβουλεύει τους πολίτες
Το app «Σύμβουλος Υγείας» είναι ένα ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα που θα λειτουργεί ως πύλη διεπαφής του πολίτη με τη δημόσια υγεία, ιδίως διά της προσωποποιημένης ενημέρωσής του για θέματα υγείας και κυρίως μέσω:

  • Της γενικής ενημέρωσης και ενδυνάμωσης, ανά θεματολογία, για τους κυριότερους παράγοντες κινδύνου για τα χρόνια νοσήματα.
  • Tης ειδικής ενημέρωσης για την πρόληψη και τον προσυμπτωματικό έλεγχο.
  • Tης δημιουργίας προφίλ υγείας πολίτη.
  • Tης δημιουργίας ημερολογίου για τον προγραμματισμό και την υπενθύμιση προληπτικών υπηρεσιών στην υγεία.
  • Tης δυνατότητας επίλυσης αποριών δια κειμένου ερωταπαντήσεων, αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή κέντρου εξυπηρέτησης και της σύνταξης Ατομικής Έκθεσης Υγείας.

Στόχος είναι η ενίσχυση της πρόληψης και του προσυμπτωματικού ελέγχου.

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις