Κύριες συντάξεις: 42.011 εκκρεμότητες τον Φεβρουάριο

Στις 42.011 ανήλθαν οι εκκρεμότητες στις απονομές κύριων συντάξεων τον Φεβρουάριο, παρά το γεγονός ότι ο ΕΦΚΑ διατήρησε υψηλά το πλήθος των αιτήσεων που ολοκληρώθηκαν και έτσι χορηγήθηκαν στους δικαιούχους τα ποσά που τους αναλογούσαν. Τα στοιχεία του συστήματος Άτλας δείχνουν ότι από το πλήθος των εκκρεμοτήτων οι περισσότερες (22.294 ή 53,06%) είναι  ληξιπρόθεσμες, άρα έχουν χρόνο αναμονής μεγαλύτερο των 90 ημερών. Οι υπόλοιπες 19.717 αιτήσεις είναι μη ληξιπρόθεσμες, άρα έχουν υποβληθεί σε χρονική περίοδο μικρότερη των τριών μηνών.

Την ίδια στιγμή, οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ δείχνουν ότι έχουν καταφέρει να ολοκληρώνουν κάθε μήνα ένα μεγάλο μέρος από το στοκ των εκκρεμοτήτων που υπάρχει. Όμως οι νέες αιτήσεις που υποβάλλονται δεν επιτρέπουν τον παραμικρό εφησυχασμό. Ακριβέστερα, τα στοιχεία από το σύστημα Άτλας, δείχνουν πως στο πρώτο δίμηνο ολοκληρώθηκαν 39.047 υποθέσεις, συνολικά (19.099 τον Ιανουάριο και άλλες 19.948 τον Φεβρουάριο). Είναι χαρακτηριστικό ότι οι απονομές του Φεβρουαρίου,  αποτελούν το δεύτερο καλύτερο αποτέλεσμα που έχει πετύχει ο ΕΦΚΑ, από το 2019 και μετά, κατά το συγκεκριμένο μήνα. Μόνο το Φεβρουάριο του 2022 είχε επιτευχθεί καλύτερο αποτέλεσμα με 22.831 απονομές.

Ταυτόχρονα όμως, τον ίδιο χρονικό διάστημα, υποβλήθηκαν 35.451 νέες αιτήσεις συνταξιοδότησης (17.542 τον Ιανουάριο και άλλες 17.909 τον Φεβρουάριο). Ως αποτέλεσμα,  παρά τις προσπάθειες των αρμόδιων υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, στο  πρώτο δίμηνο του τρέχοντος έτους, οι ολοκληρωμένες αιτήσεις ήταν περισσότερες κατά 3.596, σε σχέση με τις νέες που υποβλήθηκαν στον Φορέα. Είναι χαρακτηριστικό, ότι σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα το 2023, ένα χρόνο μετά έχουν υποβληθεί 5.981 περισσότερες νέες αιτήσεις (35.451 φέτος, αντί για 29.470 πέρσι), καθιστώντας ακόμα πιο δύσκολη την κάλυψη μεγάλου μέρους από τις εκκρεμότητες που υπάρχουν.

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις