ΔΑΠΑΝΕΣ

Συμψηφισμός clawback με δαπάνες για επενδύσεις: Στήριξη με 400 εκατ. ευρώ

Αύξηση στα 400 εκατ. ευρώ, από 250 εκατ. ευρώ που ήταν αρχικά, έγινε στο κονδύλι που αφορά τον συμψηφισμό του clawback με ερευνητικές και...

Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής: Η πανδημία δημιούργησε πλεόνασμα στην Κοινωνική Ασφάλιση

Πλεόνασμα στα επίπεδα του 1,1 δισ. ευρώ κατέγραψε η Κοινωνική Ασφάλιση κατά το β’ τρίμηνο του τρέχοντος έτους. Το στοιχείο αυτό αναδείχτηκε από την...