ΕΤΑΙΡΙΕΣ

Ελλείψεις φαρμάκων – Έλεγχος σε 4 επιπλέον εταιρίες

Τα στοιχεία τεσσάρων φαρμακευτικών εταιριών θα ελέγξει ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ), μετά από καταγγελία ότι υπήρξε μειωμένος εφοδιασμός της αγοράς. Ουσιαστικά πρόκειται για...