Από τον κλάδο του φαρμάκου οι ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρίες στην Ελλάδα

Εταιρία από τον κλάδο του φαρμάκου κατέχει την πρώτη θέση στις πιο αναπτυσσόμενες επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Πρόκειται για την ΦΑΡΑΝ ΑΒΕΕ,  μια εταιρία που προσφέρει θεραπείες για ένα ευρύ φάσμα νοσημάτων και από τα στοιχεία της περιόδου 2018 – 2021, έχει τον τρίτο υψηλότερο μέσο ρυθμό μεταβολής Κερδών προ Φόρων – Tόκων και Αποσβέσεων – EBITDA (90,8%) και τον πέμπτο μεγαλύτερο ρυθμό μεταβολής στον κύκλο εργασιών (30,2%).

Στη δεύτερη θέση της γενικής κατάταξης βρίσκεται μια ακόμα εταιρεία του κλάδου, η GILEAD SCIENCES ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ. Ήταν δεύτερη βάσει του μέσου ρυθμού μεταβολής του κύκλου εργασιών της (52,7%) και κατείχε την όγδοη θέση βάσει του μέσου ρυθμού μεταβολής στα EBITDA (57,5%). Πρόκειται για μια βιοφαρμακευτική εταιρεία με σημαντική ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια.

Η εταιρεία ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΑΕΒΕ, στην τρίτη θέση της γενικής κατάταξης, κατέλαβε την έβδομη θέση βάσει του μέσου ρυθμού μεταβολής του κύκλου εργασιών της (26,1%) και την τέταρτη θέση βάσει του μέσου ρυθμού μεταβολής στα EBITDA (85,3%). Η εν λόγω εταιρεία αντιπροσωπεύει σημαντικούς ξένους οίκους στους κλάδους των γεωργικών, χωματουργικών και βιομηχανικών μηχανημάτων, επαγγελματικών οχημάτων και λιπαντικών.

Η εταιρεία ΕΛΕΜΚΑ ΑΕ κατέλαβε την τέταρτη θέση της γενικής κατάταξης, καθώς εμφάνισε την μεγαλύτερη συγκριτικά αύξηση στις πωλήσεις της κατά 67,7%, ενώ βελτίωσε την κερδοφορία της κατά 48,6% την τετραετία, ως αποτέλεσμα της σημαντικής διεύρυνσης των εργασιών της.

Στην πέμπτη θέση της γενικής κατάταξης συναντάμε την ISQUARE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΕ η οποία πέτυχε την τρίτη μεγαλύτερη άνοδο στον μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής του κύκλου εργασιών της (33%), ενώ η κερδοφορία της αυξήθηκε 47,7%. Πρόκειται για μια από τις ηγετικές εταιρείες του κλάδου εμπορίας ειδών τεχνολογίας στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Η εταιρεία ΣΙΔΗΡΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΙΔΜΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ συναντάται στην έκτη θέση και ειδικότερα στην 12η θέση βάσει μεταβολής του κύκλου εργασιών της (20,8%) και στην πέμπτη θέση (79,6%) βάσει της κερδοφορίας της (EBITDA). Πρόκειται για μια από τις ηγετικές εταιρείες του κλάδου εμπορίας και βιομηχανικής μεταποίησης χαλυβουργικών προϊόντων.

Στην έβδομη θέση της γενικής κατάταξης βρίσκεται η εταιρεία ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER ΑΕ, καθώς τόσο ο μέσος ετήσιος ρυθμός μεταβολής των πωλήσεών της όσο και των κερδών της (EBITDA) την τελευταία τετραετία κατέγραψαν άνοδο 22,7% και 50,2% αντίστοιχα. Η εν λόγω εταιρεία δραστηριοποιείται στον κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας. Η εταιρεία ΙΣΜΑΗΛΟΣ, ΑΝΤ. ΑΕ, είναι όγδοη στη γενική κατάταξη, καθώς εμφάνισε συγκριτικά τη μεγαλύτερη άνοδο στην κερδοφορία της (204,6%), ο δε κύκλος εργασιών της αυξήθηκε 14,6%.

Σχετικές Ανακοινώσεις

Πρόσφατες Ανακοινώσεις